Rzeszowiak, ogłoszenia:
 

Rzeszowiak.NET

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Regulamin


§1 Rzeszowski Serwis Ogłoszeniowy Rzeszowiak.NET dostępny pod adresem www.Rzeszowiak.net jest serwisem ogłoszeń internetowych, dalej określany w tym regulaminie jako Serwis.


§2 Osoba, która korzysta z serwisu, będzie zwana dalej w Regulaminie użytkownikiem serwisu.


§3 Użytkownik serwisu  umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane do zasobów serwisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§4 Użytkownik serwisu, który zamieszcza swoje dane zgadza się na zbieranie, przechowywanie, opracowywanie, utrwalanie, zmienianie, udostępnianie i opracowywanie udostępnionych danych przez serwis,

§5 Dane gromadzone przez serwis będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach serwisu Rzeszowiak.NET oraz w e-mailach wysyłanych przez serwis.


§6 Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu, którzy korzystają z zasobów serwisu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na użytkowniku serwisu.


§ 7 Serwis Rzeszowiak.NET publikuje informacje o ofertach i oferentach, ale nie jest oferentem zamieszczonych ogłoszeń.


§ 8 Informacje zawarte na stronach serwisu Rzeszowiak.NET mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.


§ 9 Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.


§ 10 Niedozwolone jest prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie przez użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym.


§ 11 Przez materiały i treści niezgodne z prawem rozumiemy między innymi materiały patentowe, łamiące prawo do prywatności, chronione prawem autorskim, materiały obsceniczne, obraźliwe, propagujących przemoc, nawołujące do nienawiści rasowej, bądź niezgodne z ogólnie przyjętą netykietą.


§ 12 Niedozwolone jest również reklamowanie lub oferowanie następujących towarów:

broni,
narkotyków,
materiałów pornograficznych,
organów ludzkich,
zarabiania poprzez odbieranie maili,
towarów, które nie istnieją,
ogłoszeń mających na celu niepokojenie osób trzecich,
towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego,
towarów i informacji, które w jakikolwiek sposób łamią lub ograniczają prawa osób trzecich,
produktów farmakologicznych, których sprzedaż prowadzona jest przez apteki i wymaga przepisu lekarza,
towarów pochodzących z kradzieży.


§ 13 Serwis Rzeszowiak.NET rezerwuje prawo do nieakceptacji bądź usunięcia ogłoszenia, w następujących przypadkach:

zawierają informacje i ofertę towarów i usług konkurencyjnych do prowadzonej przez serwis działalności,
są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii,
obraża, oczernia, komentuje usługi, firmy, osoby
gdy ilość ogłoszeń umieszczonych przez jednego użytkownika jest większa niż 10, lub gdy ogłoszenie użytkownika o podobnej treści występuje już na stronach serwisu,
ogłoszenie informuje o zatrudnieniu w firmie/organizacji/przedsiębiorstwie, a w danych kontaktowych tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować daną firmę tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie, adres siedziby.

§ 14 Rzeszowiak.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w serwisie zostaną wykorzystane,
linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia i za samą treść ogłoszeń,
zamieszczenie przez użytkowników informacji i danych niezgodnych z prawdą,
funkcjonowanie serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

§ 15 Rezerwujemy prawo do:

usuwania ogłoszeń
usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem,
modyfikowania regulaminu serwisu,
czasowego przerywania pracy serwisu,
zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.

§ 16 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach serwisu http://www.Rzeszowiak.NET w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych użytkownika.


Regulamin serwisu Rzeszowiak.NET wchodzi w życie z dniem 01.12.2011r.

image image image
Reklama
Reklama
Reklama
Jestes tutaj: Regulamin serwisu